Företaget

Vänd dig med förtroende till oss. Vår personal engagerar sig. Flera i personalstyrkan är delägare i KinneData vilket ger en stabil ägarkonstellation och ett stort ansvarstagande.

Vi är inga utpräglade säljare utan vår personal är serviceinriktad. Företagskulturen är kommen ur service genom att vi arbetat med serviceuppdrag hos större och mindre dataföretag i hela vår yrkesverksamma tid. Vi vet vad vi är bra på – det gör oss unika.

KinneData AB (tidigare Silfvéns IT-Service AB) har sedan starten 1995 utfört konsultuppdrag
för de större dataleverantörerna Volvo IT, HP, Compaq och Siemens.
Årligen levereras tusentals tjänstetimmar inom installation och service men även viss specialutbildning förkommer.
Vi arbetar med de flesta olika branscher men i synnerhet på kontor och banker.

Gemensamt för de flesta uppdrag är att de knyter oss till tuffa avtal med korta inställelsetider eller åtgärdstider.
Hos våra uppdragsgivare är vi kända för engagemang, hög servicekänsla och stor yrkesskicklighet.
Genom åren har vi förvärvat en gedigen specialkompetens och systemkunskap vilket idag gör oss till den naturliga partnern i krävande kundprojekt.

medalj_klass_5