Konsultverksamhet

På KinneData sätter vi kunden i centrum. Vår målsättning är att tillsammans med kunden utveckla skräddarsydda, långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar, alltid sett ur kundens perspektiv.
Ofta överlåter mindre företag både ansvar och drift till oss och KinneData fungerar då som totalentreprenör. Vi erbjuder kompletta administrativa datasystem initierade av behovsanalys, säkerhetsanalys och åtgärdsprogram.
Vi hjälper till med installationer och uppgraderingar av hårdvara och standardprogram
samt anpassar dessa efter behov.

Våra ideal är:

  •  God service med certifierade tekniker
  •  Säkerhetstänkande
  •  Hög tillgänglighet
  •  Kundtrygghet